Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 304
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Dr. Marijan Dović, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, se ukvarja z literarnim kanonom, s teorijo vrednotenja, sistemsko teorijo literature, z raziskavami avtorja in avtorstva, z obdobjem romantike in problemom nacionalnih pesnikov v kontekstu kulturnega nacionalizma ter s teorijo in zgodovino medvojnih avantgardnih gibanj v Sloveniji in na Balkanu. V svoji prvi znanstveni monografiji, Sistemske in empirične obravnave literature (2004), je kritično predstavil sistemsko paradigmo literarne znanosti. V obsežnem delu Slovenski pisatelj: Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu (2007) je njeno metodologijo že uspešno preskusil ob zgodovinsko-sociološki analizi razvoja pisateljske vloge na Slovenskem od 18. do 21. stoletja. Napisal je tudi monografijo o Antonu Podbevšku in slovenski zgodovinski avantgardi. Zasnoval in vodil je več domačih in mednarodnih konferenc ter uredil vrsto zbornikov.

Izbrane publikacije

Prešeren po Prešernu: kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.

(Z Jón Karlom Helgasonom:) National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe. Leiden: Brill, 2017.

Ur.: Kulturni svetniki in kanonizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Ur. (z Gregorjem Pompetom): Literatur und Musik (= TheMa 5.1–2 /2016/).

Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana, Novo mesto: Goga, 2009.

Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.

Ur.: Podbevšek, Anton: Zbrane pesmi: elektronska znanstvenokritična izdaja. 2., dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2010.

"Every Monument Erected by a Nation to Its Greats Is Erected to the Nation Itself": Vodnik, Prešeren, and the Nationalization of the Carniolan Capital’s Topography. Neohelicon 41.1 (2014): 27–41.

Economics and Ideologies of Slovenian Literary Mediation. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 121–140.

France Prešeren: A Conquest of the Slovene Parnassus. V: History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th centuries. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins, 2010. 97–109.

The Slovenian Interwar Literary Avant-garde and its Canonization. V: Europa! Europa?: The Avant-garde, Modernism, and the Fate of a Continent. Ur. Sascha Bru. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. 36–48.

Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trde k mehki?. Primerjalna književnost 31.posebna št. (2008): 9–20.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Slovenski in češki narodni prerod (1780–1848) (bilateralni projekt • 1. januar 201131. december 2012)

Islandski in slovenski kulturni svetniki (bilateralni projekt • 29. september 200931. december 2010)

Evolucija avtorskih vlog: Slovenski literarni avtor v evropskem primerjalnem kontekstu (podoktorski raziskovalni projekt • 1. januar 200731. december 2008)

Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 200130. junij 2004)

Življenjepis

Dr. Marijan Dović, rojen leta 1974 v Zagrebu, je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenščine ter leta 2006 pod mentorstvom Marka Juvana doktoriral. Že med študijem je objavljal v časopisih in znanstvenih revijah, od leta 2000 pa dela kot raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (od leta 2007 kot docent tudi na Univerzi v Novi Gorici). Napisal je tri znanstvene monografije ter večdeset razprav v slovenščini, angleščini in drugih jezikih. Zasnoval in vodil je več domačih in mednarodnih konferenc ter uredil monografiji o Janezu Trdini in Antonu Podbevšku ter posebni številki Primerjalne književnosti (o literaturi in cenzuri in o literarnem posredništvu).

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

sistemska teorija • literarni kanon • kulturni nacionalizem • nacionalni pesniki • avantgardizem • teorija avtorstva 

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC SAZU (2008) • Trdinova nagrada, Mestna občina Novo mesto (2008)